Vyhľadávanie
V ponuke je 12 nehnuteľností.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od objednávky (zmluvy):

 

Záujemca: Meno a priezvisko:…………………………………………., Adresa:……………………………………………………………………………….

 

MAK reality s.r.o.
Cesta na Kamzík25A
831 01 Bratislava

VEC: Odstúpenie od objednávky

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od objednávky zo dňa …………………., ktorú som ako objednávateľ uzatvoril s Vami ako poskytovateľom:………………………………………………………………………………..(obchodné meno, IČO, sídlo).

 

V ………………………. dňa ……………………….

 

………………………………

objednávateľ